Grunnkontrakten vi har laget for å ha tispe på avtale hos oss

Det er lov til å komme med innspill til kontrakten, slik at den kan passe deres familie. Og dette er ønskelig eller et behov så skriv dette i et forslag til meg. Vil gjerne ha forslaget på mail, og gjerne hva og hvor i kontrakten du ønsker å forandre noe. 

Som kjøper av tispe på avtale stiller dere først i køen hos oss, da vi føler det er en viktig del av vår kennel.  Så setter stor pris på alle som vurderer denne kontrakten. Og selv om prisen er det samme for tispa med kontrakt og uten så vil vi investere 20 000 kr bare de 2 første årene av kontrakten. I tillegg vil vi betale for valpene hun får.

Kjøpsavtale for avlshund til Lappsangen kennel

Oppdretter Navn: Marte Brendvik         Telefon: 90648949

Adresse: Malangsveien 968,           9055 Meistervik

Mail: Lappsangen@gmail.com

Avtalepartner Navn:                  Telefon:

Adresse:

Mail:

Avlshund Rase: Finsk lapphund        Farge:               Født:              Kjønn: Tispe

Navn:             Reg.nr:                      ID.nr:                  ID-merking: Chip.

Mor:                Reg.nr:

Far:                 Reg.nr:

Avtalens formål:

At tispen vil være en del av en familie og være med på å forbedre kennelen sin. Hun skal sosialiseres med både mennesker og dyr (hunder). Oppdretter anbefaler valpekurs. Hennes helse i all fremtid vil være viktig for oppdretter, selv etter at hun overskrives til sin familie, så avtalepartner forplikter seg til å holde oppdretter informert om hundens helse til hunden går bort. Grunnen for at vi ønsker avtaler er for å være med å forbedre kennelen vår og rasen både fysisk og psykisk. Hunden skal være trygg på oppdretter og oppdretters familie.

Tid for kull:

Kull planlegges i god tid, og oppdretter vil vite når tispen har løpetider allerede fra første løpetid i håp om at vi vet i god tid når forventede løpetider treffer. Både avtaleparten og oppdretter kan møte hannhund, ettersom hva som er best i forhold til hvor hannen holder til. Når oppdretter skal sette valper kan ikke avtalepartner nekte oppdretter å sette valper første gang mer enn 4 løpetider på rad etter at tispen er 2 år. Hunden må være på fødested minst 4 uker i forkant av fødsel. Og skal være der til minst 7 uker etter fødsel eller når valpene er sluttet å die. Oppdretter betaler 2000 kr pr valp som rekker å bli leveringsklar og registrert til avtaleparten. Om avtalepartneren ønsker å ha kull hos seg istedenfor at oppdretter har kullet vil prisen pr valp øke til 5000 kr for hver som vokser opp til leveringsklar og registrert. Ender noen valper med å ikke bli registrert pga feil eller mangler så vil prisen for den valpen halveres. Oppdretter vil stå for valpepakker, fòr til valpene og hunden, chipping, pass og veterinærutgifter i valpetiden og i tillegg være en telefon unna med råd og veiledning hele veien. Her er det opp til familen hvor mye behov de har for oppdretter.

Eierforhold:

Dere skal behandle hunden som deres egen. Vi vil også se på hunden som deres med forbehold om at vi vil få mulighet til å bruke den videre i vårt avlsarbeid. Når avtalen er avsluttet vil hunden bli skrevet over til avtalepartneren på oppdretters regning.

Utgifter:

Avtalepartneren vil stå for de daglige utgiftene som følger med å ha hund, mat, utstyr, vaksinasjoner og veterinærutgifter og daglig håndtering av hunden. Oppdretter står ansvarlig for alle utgifter som har med avl og gjøre, røntgen, øyelysning, forsikringer, osv.

Helse:

Hunden skal røntgenfotograferes m.h.t.

HD: Ja, og avtales med oppdretter

Hunden skal røntgenfotograferes m.h.t. AD: nei

Hunden skal øyelyses: Ja, og avtales med oppdretter

Hunden skal undersøkes for patellaluksasjon: nei

Utgifter til helseundersøkelsene beskrevet over skal dekkes av oppdretter. Øker kravet til andre helsetester, vil oppdretter være ansvarlig for å betale for disse også.

Forsikring:

Hunden vil bli forsikret gjennom Agria dyreforsikring. Oppdretter dekker forsikringen frem til eierskapet overtaes av avtaleparten. Men egenandelen betales av avtaleparten om hunden er hos sin familie.

Avl:

Oppdretter har rett på 2 kull på tispen, med minst 1 levende valp over 8 ukers alder. Første kull skal være satt før tispen er 4 år. Det er avtaleparts ansvar og følge med på løpetider og at tispen ikke blir drektig med en blandingshund. Familien kan komme med forslag til hannhund men oppdretter vil avgjøre og stå for hund som blir brukt. Siste parring av oppdretter skal skje innen hunden er 6 år. Kontrakten ender ved at partene blir enige om dette, eller ved at hunden blir 6 år. Når kull skal settes må dette gjøres innenfor løpetiden til tispen. Og helst gjennom alle dagene hvor tispen står. Oppdretter må derfor kunne hente hunden i tiden det forventes løpetid og ha henne til hun er ferdig med å stå. Om avtalepart tar henne med seg bør også avtalepart beregne at de må ha tid til minst 2 insemineringer som ofte tilsvarer 2-3 dager. Tispen skal kunne møte hannhund hvor som helst i landet eller i utlandet om nødvendig for å finne en god match.

Betaling:

Vi tar en sum i reservasjonspenger når avtalepartner har bestemt seg for hund av oss. Disse pengene fungerer som en forsikring mot at valpen blir solgt. De gies ikke tilbake om kjøper trekker seg fra kjøpet når pengene er betalt. Disse pengene vil bli brukt for å bytte navn på valpen på pass, chip, valpepakken og hos NKK for neste kjøper. I tillegg sikrer det oppdretter mot å brenne inne med valper. Ved henting/levering betaler avtalepartneren resten av beløpet som vi ønsker for hunden. For sum, se vår hjemmeside eller spør hva prisen på valpene ligger på.

.

Vilkår:

1. Oppdretter og avtaleparten forplikter seg til å følge NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

2. Oppdretter forplikter seg med denne avtalen å overlate hunden til avtalepartner når avtalen er imøtekommet.

3. Avtalepartner er forpliktet til å stille hunden til disposisjon når oppdretter ønsker å bruke hunden som beskrevet i avtalen. Oppdretter har rett til å disponere hunden maks 2 dager før og etter en utstilling/prøve.

4. Oppdretter disponerer tispen ved paring og i forbindelse med fødsel 4-8 uker før termin og opptil 8 uker etter fødsel. Transport av drektig tispe skal ikke skje de siste to ukene før termin, med unntak av reise til veterinær.

5. Valg av partner bestemmes av oppdretter. Ved påsetting av valper skal dette skje i forståelse mellom partene og varsles i god tid. Men følger såklart løpetiden.

6. Avtalepartner er forpliktet til å varsle oppdretter umiddelbart ved begynnelsen av hver løpetid.

7. Avtalepartner er forpliktet til å ta seg av hunden på en sånn måte at oppdretter kan benytte seg av sine rettigheter i henhold til avtalen.

8. Dersom avtalepartner flytter slik at det medfører fordyrende transportkostnader skal avtalepartner dekke de økte kostnadene. Hvis oppdretter flytter skal oppdretter dekke de økte transportkostnadene.

9. Siden oppdretter står som eier av hunden, har vedkommende rett til å sette avlssperre på hunden før den overføres til avtalepartner forutsatt at hundens helse eller hensyn til rasen taler for det.

10. Hvis avtalepartner ikke lenger har mulighet til å ha hunden, er oppdretter forpliktet til å ta hunden tilbake. Ingen av partene skal i den forbindelse gi noen form for erstatning til den andre parten. Avtalepartner kan ikke omplassere hunden til andre uten oppdretters skriftlige samtykke.

11. Dersom oppdretter ønsker å ta hunden tilbake, og det er enighet om dette, skal oppdretter gi erstatning for hunden. Livsforsikringsbeløpet deles i forhold til det antall år og den tid som familien har hatt hunden.

12. Oppdretter har rett til å avle på og ta tilbake hunden uten erstatning, dersom det kan påvises at avtalepartner har handlet i strid med denne avtalen, eller hunden beviselig har blitt mangelfullt skjøttet.

13. Dersom avtalepartner bruker hunden i avl uten oppdretters samtykke mens avtalen er gjeldende, har oppdretter rett til å oppheve avtalen og ta hunden tilbake.

14. Om hunden skal bli drektig ved uhell mens hunden er hos familien, vil dette være familiens ansvar. Oppdretter har ikke i følge NKK lov til å avle på bastarder og kan bli pålagt bøter om de blir anklaget for å drive med avl på uregistrerte hunder. Men oppdretter stiller opp om ønskelig om uhellet er ute, både for valpenes og hundens beste. Valpene skal få en best mulig start på livet selv om de ikke er planlagte.

15. Denne avtalen og rettighetene som er blitt beskrevet kan ikke overføres ved salg, gave eller arv, og kan heller ikke overføres ved et skilsmisseoppgjør. Dersom oppdretter dør, bortfaller avtalen i sin helhet og hunden overføres til avtalepartner.

16. Hvis hunden skulle dø, må den som hunden er hos varsle den andre parten umiddelbart, og vedkommende må få dødsfallet og dødsårsaken bekreftet av veterinær. Den andre parten må få opplyst om dødsfallet og dødsårsaken snarest mulig.

17. Skulle hunden bli hardt skadd eller veldig syk, så vil familien ha siste ordet om avliving. Oppdretter vil ikke påtvinge familien og holde liv i hunden for enhver pris.

18. Ved sykdom som gjør at hunden koster store summer for å holdes frisk vil også familien få avgjøre hundens skjebne.

19. Ved reiser utenfor Norge, må reglene for dette følges i forhold til landet hunden reiser til, og når hunden kommer tilbake til Norge. Om reglene ikke følges og hunden havner i karantene så er det opp til de som hadde ansvaret for hunden på reisen sitt ansvar.

20. I henhold til loven i de ulike land, holdes den personen som har hunden til oppstalling, og tar vare på hunden, ansvarlig for enhver ødeleggelse eller skade forvoldt tredjeperson i denne perioden.

Signaturer:

Oppdretter                                              Avtalepart/familie

Del denne siden