Vårt mål i forhold til oppdrettet vårt

Det er vanskelig å skulle sette seg bare et mål, når alt virker veldig viktig. Men målet vårt vil være at vi skal kunne si med hevet hode og stolthet at dette er hunder fra vårt oppdrett også om 3-4 generasjoner. Og kanskje også ennå mer sikker i stemmen da enn i dag.

Grunnen til at vi ønsket å starte med oppdrett er å være med å jobbe mot friske familiehunder, fine flotte finske lapphunder som kan spre glede og dele et langt lykkelig liv sammen med sine eiere.

Vi ønsker å bruke godt voksne hanner i arbeidet vårt hvor fortsatt hunden er frisk å fin. Håpet er å bruke gener som ikke er brukt veldig mye fra før av men som er verd å taes vare på. Valpene arver ikke årene til sine foreldre. Derimot er det lettere å se fremtiden til valpene på den voksne hunden enn på en unghund som ikke vil få plagene sine før den blir gammel.

Vi ønsker ikke å ha alt for mange hunder selv, da vi ønsker at hundene skal være endel av en familie. Noe vi føler blir vanskelig når man har veldig mange hunder. Derfor håper vi på gode familier som kan tenke seg å hjelpe oss for å kunne avle frem gode familiehunder.

Hvordan vi jobber

Vi er en ganske nyoppstartet kennel. Så vi har ingenting å sammenligne med. Så derfor ønsker vi å finne ut av dette. Det gjøres med at vi setter krav til våre valpekjøpere om å holde oss oppdaterte på hundens helse gjennom livet. Uten denne informasjonen kan ikke vi finne ut hvilke gener vi avler på. 

Valpene som blir født her, vil fortelle oss mye. Og derfor er det veldig viktig for oss at dere ønsker å holde oss oppdatert gjennom hundens liv. Uten deres hjelp, vil vi miste mye informasjon som kan være fint å ta med seg videre og avle ut i fra. De vil fortelle oss om kombinasjonene vi bruker. Å selv om at både mor, far og øvrig familie slik vi kjenner dem er friske og fine hunder, så kan kombinasjonen mellom våre dyr likevel vise seg å bli feil.

Så det viktig for oss å kunne følge kullene vi avler frem. Slik at vi kan forbedre eller eventuelt finpusse ting. Så skal dere kjøpe hund hos oss, så må dere skrive under på at dere skal holde oss oppdatert om hundens helse.

Vi setter endel tisper ut på avtaler for å kunne følge ennå mer med noen av hundene. Disse kommer vi til å investere litt i. Vi blir å sjekke HD og øyelyse dem, de blir også å stilles ut for å se hvordan de gjør det der, selv om vi ikke avler på utseende. I tillegg blir vi å satse på å få minst et kull på dem hver. 

Dette er endel av den jobben vi blir å gjøre for å finne mest mulig ut av hva vi avler frem, da det er veldig viktig for oss. Vi ønsker ikke bare å avle frem hunder fordi det er ekstra penger. Vi gikk inn for å drive med avl. Jeg tok NKK sitt oppdretterkurs. Testet begge hundene mine for arvelige sykdommer, øyelyser dem, og tok HD røntgen.  Gikk også gjennom deres stamtavler og prøvde å finne mest mulig ut om hundene. I tillegg blir vi å sette valper på dem med andre hunder i håp å finne ut hvem som bærer de ulike tingene som kan dukke opp.

En viktig del for oss er å finne familier som vil ha tisper på avtaler. Vi har ikke tispene på avtale bare for at vi skal kunne avle frem valper som vi kan selge. Vi har dem for at hunden skal få vokse opp som en familiehund selv om vi ønsker også der å se hva som ligger i genene. For hvert ledd finner man ut litt ekstra. Og det er gull verd. Så de som sier ja til å ha hunden på avtale er med på å gjøre en jobb både for oss og for rasen. Å det at hunden har et vanlig liv sammen med menneskene sine viser igjen oss hvordan gemytt den har fremfor at den aldri er med noen steder fordi man har så mange hunder. Tror vi i Norge heldigvis ikke har lov til slikt, men ser vi til England er det oppdrettere som har valper boende i låver til at hundekjøper henter valpen. Og selv om dette er hunder som kan være ute hele tiden, så har vi dem fremdeles som endel av familien og de fungerer som endel av familien.

Biotail.no

Dette er en nettside som er utviklet for å hjelpe oss i forhold til avl på rasen. Så vi ønsker at våre kjøpere bruker denne og sender oss sine resultater med gjevne mellomrom. Slik ser vi hva det er vi avler frem samtidig som man får et bilde av rasen i en helhet. Man bestemmer selv om man vil svare anonymt eller om man vil skrive hundens personnummer. Siden er under utvikling å vil forhåpentligvis bli bedre med tiden. Lapphundklubben har også ønsket at denne skal brukes av sine medlemmer og dermed vil vi få mye informasjon om hvordan den finske lapphunden er! Så denne siden er gull.

Del denne siden